ZAPISZ SIĘ

Szkolenia

 

Wykwalifikowana kadra trenerów

Nawiązując współpracę w zakresie szkoleń zapewniamy wykwalifikowaną kadrę trenerów adekwatną do celów i tematyki. Kadra realizująca poszczególne usługi szkoleniowo-rozwojowe ma odpowiednie kompetencje i kwalifikacje do prowadzenia szkoleń.

Badanie potrzeb

Przeprowadzamy badanie potrzeb Klientów i na podstawie wyników ustalamy cele szczegółowe w zakresie uczenia się i rozwoju. Cele szczegółowe zdefiniowane są za pomocą efektów uczenia się na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw/kompetencji społecznych.

Tematyka szkoleń:

  • savoir-vivre w stosunku do osób z niepełnosprawnościami,
  • procedury obsługi osoby z niepełnosprawnościami,
  • obsługa urządzeń zapewniających dostępności
  • zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami,
  • wdrożenie, stosowanie i utrzymanie dostępności uczelni,
  • stopnie i rodzaje niepełnosprawności,
  • wsparcie edukacyjne,
  • wsparcie psychologiczne.

Podróżuj z nami

Oferta

ZAPISZ SIĘ

KONTAKT

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.