Zapoznaj się ze statutem Fundacji Perseus!

POBIERZ

ZAPISZ SIĘ

Nasz zarząd

Władze Fundacji

Wiceprezes Fundacji

O zarządzie

Aleksandra Frąszczak

Specjalizacja:

 • Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • CSR
 • Geragogika, Gerontologia

Wykształcenie:

 • mgr neofilologii, specjalizacja: filologia angielska (2002 r.),
 • Podyplomowe Studium Public Relations – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2007 r.),
 • Podyplomowe Studium Geriatrii i Gerontologii – Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (2019 r.)

Przykładowe przeprowadzone doradztwa/prace eksperckie:

 • Konsultacje specjalistyczne i współautorstwo Modelu Dostępnego Sądu – 2023 r.
 • Współautor założeń merytorycznych Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Warszawskiej – 2022 r.
 • Konsultacje specjalistyczne dla Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w zakresie dostosowania procesu kształcenia pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami – 2021 r.
 • Konsultacje w zakresie zwiększenia dostępności uczelni – od 2019 r., dla m.in. Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, Akademii Ateneum w Gdańsku, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie,
 • Konsultacje i audyty dostępności dla podmiotów ochrony zdrowia – od 2021, dla m.in. Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, Pabianickiego Centrum Medycznego (Szpitala i Przychodni Specjalistycznych), Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, NZOZ RokMed w Rokietnicy, Szpitala Powiatowego w Pasłęku,
 • Członek zespołu uprawnionego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do przeprowadzania audytów dostępności i certyfikacji dostępności.

 

Patryk Piwko

Specjalizacja:

 • Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • Doradztwo zawodowe
 • Life coaching

Wykształcenie:

 • Studia licencjackie „Doradztwo zawodowe i coaching”, specjalizacja: psychologia pozytywna w coachingu, Collegium Da Vinci, Poznań (2019-2022)

Inne uprawnienia/certyfikaty:

 • Certyfikat „Zastosowanie coachingu grupowego i zespołowego” – 54h (2022)
 • Certyfikat International Coaching Federation „Kluczowe kompetencje w praktyce profesjonalnego coacha” – 73h (2021)
 • Certyfikat „Dostępność cyfrowa” – 120h (2021)
 • Certyfikat „Projektowanie uniwersalne” – 40h (2021)
 • Certyfikat „Skuteczne budowanie marki i zarządzanie marką” – 21h (2020)

Przykładowe przeprowadzone doradztwa/prace eksperckie:

 • Konsultacje specjalistyczne i współautorstwo Modelu Dostępnego Sądu – 2023 r.
 • Współautor publikacji o projektowaniu uniwersalnym dla Miasta Stołeczna Warszawa - 2021 r.
 • Konsultacje w zakresie zwiększenia dostępności uczelni – od 2019 r., dla m.in. Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, Akademii Ateneum w Gdańsku, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie,
 • Konsultacje i audyty dostępności dla uczelni – od 2021, dla m.in. Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, Pabianickiego Centrum Medycznego (Szpitala i Przychodni Specjalistycznych), Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, NZOZ RokMed w Rokietnicy, Szpitala Powiatowego w Pasłęku,
 • Członek zespołu uprawnionego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do przeprowadzania audytów dostępności i certyfikacji dostępności.

 

Nasz zakres działań

 

Dostępność

Naszym głównym celem, jest aktywne działanie w obszarze dostępności wynikające z naszej troski o środowisko osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i publicznym.

Ochrona zdrowia

Naszym głównym celem, jest aktywne działanie w obszarze ochrony zdrowia wynikające z naszej troski o zdrowie i bezpieczeństwo osób ze szczególnymi potrzebami.

CSR

Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw to przede wszystkim tworzenie synergii pomiędzy ekonomicznym, środowiskowym a społecznym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Społeczeństwo Informacyjne

Gwałtowny wzrost znaczenia informacji oraz usług świadczonych drogą elektroniczną i tym samym wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych – przeprowadzamy egzaminy certyfikujące: APTIS British Council, ILCE.

 

Prezes Fundacji

Patryk Piwko

Aleksandra Frąszczak

KONTAKT

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.